Klub

HISTORIA

Próby opracowania i wprowadzenia kompleksowego systemu szkolenia siatkarskiego przez białostockich szkoleniowców były w przeszłości wielokrotnie podejmowane. Jednak opracować i wdrożyć program, który ostatecznie przyjął nazwę Program Rozwoju Białostockiej Siatkówki udało się w 2009 roku. Końcowy projekt PRBS został skonsultowany z białostockim środowiskiem siatkarskim. Jednym z głównych założeń PRBS było powołanie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej. Stowarzyszenie to miało sprawować nadzór merytoryczny nad systemem szkolenia i kontrolę efektywności. W tym celu 2 Marca 2010 roku przedstawiciele białostockich klubów piłki siatkowej powołali Miejski Ośrodek Szkolenia Piłki Siatkowej, który w Lutym 2011 roku zmienił nazwę na Białostocka Akademia Siatkówki. W czerwcu 2017 roku sekcja piłki siatkowej dziewcząt odłączyła się od protoplasty tworząc nowy podmiot pod nazwą Klub Sportowy Białostocka Akademia Siatkówki.

Aktualnie klub szkoli młodzież we wszystkich kategoriach wiekowych. Została utworzona ścieżka szkolenia od szkoły podstawowej po szkołę średnią mająca na celu kontynuację treningów na wszystkich szczeblach edukacji. Najzdolniejsze dziewczęta trafiają do szerokiej kadry zespołu II-Ligowego KS BAS Kombinat Budowlany Białystok gdzie mają się ogrywać w seniorskiej siatkówce.